Євген Тимченко і співробітники Комісії для складання історичного словника української мови

Поліщук Тетяна

admin


PDF


У статті подано біографічну інформацію про співробітників Комісії для укладання історичного словника української мови при УАН, яка працювала під керівництвом Євгена Тимченка.

Ключові слова: комісія, історичний словник української мови, УАН, Євген Тимченко.

Література

1. Історія Академії наук України. 1918–1923: Документи і матеріали. – К., 1993.
2. Кровицька О.В. Лексикографічна спадщина Є. Тимченка // Постаті та ідеї. З історії мовознавства в  Україні. – К., 1995.
3. Історія Національної академії наук України. 1924–1928: Документи і матеріали. – К., 1998.
4. Варава Т. Словникові комісії УАН–ВУАН (1918–1933) // Бібліотечний вісник. – 2000. – № 3.
5. Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900–1941): Стан і статус // Шевельов Ю. Вибрані праці в 2 кн. – Кн. 1. Мовознавство. – К., 2008.

Поліщук Т. Євген Тимченко і співробітники Комісії для складання історичного словника української мови // Українська енциклопедистика. Матеріали III Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка. Київ: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. С. 124-128. ISBN 978-966-02-7138-8.