Євген Онацький – призабутий український енциклопедист

Мушинка Микола

admin


PDF


Євген Онацький – призабутий український енциклопедист. Уродженець с. Глухів Сумської обл. (1894–1979); гімназію закінчив у Кам’янці-Подільському (1912), історично-філологічну освіту здобув у Києві (1917). 23-річним став членом, пізніше секретарем, Української Центральної Ради. У 1917–19 рр. працював бібліотекарем Міського художньо-промислового музею в Києві. Від 1919 р. – на еміграції: в Австрії, Швейцарії, Італії ; від 1947 р. – в Арґентині. Там він розпочав роботу над укладанням «Української малої енциклопедії», яка виходила від 1957 до 1967 р. у 16 книгах. Це – суто індивідуальна енциклопедія. У 1968 році М. Мушинка одержав від автора два її комплекти разом з іншими його виданнями.

Ключові слова: Євген Онацький; енциклопедія; українці Арґентини, Українська дипломатична місія в Італії.

Мушинка М. Євген Онацький – призабутий український енциклопедист // Українська енциклопедистика. Матеріали III Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка. Київ: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. С. 99-104. ISBN 978-966-02-7138-8.