Ярослав Ісаєвич – дослідник історії українського книговидання

Стеблій Феодосій

admin


PDF


Простежено науковий доробок видатного українського культуролога академіка Я. Ісаєвича в царині дослідження історії українського книговидання, засвідчений його монографічними працями і численними статтями про книжкову продукцію друкарень середньовічних братств України, джерела до історії української культури XVI–XVIII ст., розвиток друкарства в Україні впродовж XVI–XX ст., вагомий книгознавчий внесок у створення фундаментальної п’ятитомної «Історії української культури».

Ключові слова: друкарство, друкарні України, стародруки, книгарство, книгозбірні.

Література

 1. Machnik Jan. Jaroslaw D. Isajewycz (Isajewicz) (7.III/1936 – 24.VI.2010) // Rocznik Polskiej Akademii Umijętności. Rok 2009/2010. Kraków, 2010. – S. 396–413.
 2. Біографічна довідка про Я. Ісаєвича // Хто є хто в Україні. – К., 1999. – С. 105.
 3. Даниленко В. М. Ісаєвич Ярослав Дмитрович // Енциклопедія історії України. – Т. 3. – К., 2005. – С. 536–537.
 4. Дашкевич Я. Ісаєвич Ярослав Дмитрович // Українська літературна енциклопедія. – К., 1990. – Т. 2. – С. 337.
 5. Зайцев Ю. Листок лавра у вінок пам’яті Ярослава Ісаєвича // Я на сповіді сказав би. Інтерв’ю Юрія Зайцева з Ярославом Ісаєвичем. Документи. – Львів, 2011. – С. 3–10.
 6. Ільницький М. Історик як покликання // Ярослав Ісаєвич. Бібліографія. 1999–2005. – Львів, 2006. – С. 3–8.
 7. Ільницький М. Ярослав Ісаєвич: історик на тлі доби // Просфонима. Історичні та філо-
 8. логічні розвідки, присвячені 60-річчю академіка Ярослава Ісаєвича. – Львів, 1998. – С. 9–15.
 9. Ільницький М. Ярослав Ісаєвич: історик на тлі доби // Ярослав Ісаєвич. Бібліографічний
 10. покажчик. – Львів, 1999. – С. 3–10.
 11. Ільницький М. Ярославу Ісаєвичу – шістдесят // Дзвін. – 1996. – № 5. – С. 156–158.
 12. Ісаєвич Ярослав Дмитрович // Хто є хто в українських суспільних науках. – К., 1998. – С. 141.
 13. Козирева Т. Україна попрощалася з Ярославом Ісаєвичем // День. – 30 червня 2010 р.
 14. Онищенко О., Дубровіна Л. Академік Ярослав Дмитрович Ісаєвич – український історик,
 15. культуролог, енциклопедист // Confraternitas. Ювілейний збірник на пошану Ярослава Ісає-
 16. вича. – Львів, 2006–2007. – С. 7–13.
 17. Литвин М. Пам’яті академіка НАН України Ярослава Дмитровича Ісаєвича // Бюлетень
 18. Західного наукового центру НАН України та Міністерства освіти і науки України. – Львів, 2010. – С. 223–226.
 19. Литвин М. Р. Ісаєвич Ярослав Дмитрович. In memorian // УІЖ. – 2010. – № 5. – С. 234–237.
 20. Литвин М. Р. Ісаєвич Ярослав Дмитрович // ЕСУ. – Т. 11. – К., 2011. – С. 527.
 21. Литвин М. Видатний історик, організатор науки, патріот: академік НАН України Ярослав Дмитрович Ісаєвич (1936–2010) // Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України в 2010 р.: інформаційний бюлетень. – Львів, 2011. – С. 165–170.
 22. Любомир Винар. Пам’яті академіка Ярослава Ісаєвича // Український історик. – Т. XLVII–XLVIII. – 2010–2011. – С. 396–413 (Додатки: І Листи; ІІ Роздуми).
 23. Середа О. Пам’яті Ярослава Ісаєвича // Критика. – 2010. – Ч. 7–8. – С. 46.
 24. Стеблій Ф. Ісаєвич Ярослав Дмитрович // Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича Національної академії наук України. Наукова діяльність. Структура. Працівники. – Львів, 2001. – С. 211–212.
 25. Стеблій Ф. Ярослав Ісаєвич – чільний репрезентант історичного українознавства (З нагоди 70-річчя уродин) // Український історик. – Т. XLIII. – 2006. – С. 153–168.
 26. Пришляк В. Академік. Україна втратила ще одного історика першої величини. 24 червня 2010 року відійшов у вічність Ярослав Ісаєвич // Український тиждень. – 2–8 липня 2010 р. – С. 52–54.
 27. Стеблій Ф. Незабутній літописець України. Пам’яті академіка Ярослава Ісаєвича // День. – 2010. – 30–31 липня.
 28. Стеблій Ф. Літописець України. Пам’яті академіка Ярослава Ісаєвича // Пульс Ставропігії. – 2010. – 18 серпня.
 29. Яковенко Н. Долаючи «підлі часи». Життя та спадщина Ярослава Ісаєвича вкотре довели, що історик таки може зберегти честь і гідність, коли служить не владі», а науці // Український тиждень. – 2–8 липня 2010 р. – С. 55.
 30. Ясіновський Ю.П. Академік Ярослав Ісаєвич (7.03.1936 – 24.06.2010). Сторінка спогадів // Наукові записки Українського католицького університету. Серія: історія. – Вип. 1. – Львів, 2010. – Ч. 2. – С. 355–356.
Стеблій Ф. Ярослав Ісаєвич дослідник історії українського книговидання // Українська енциклопедистика. Матеріали III Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка. Київ: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. С. 262-267. ISBN 978-966-02-7138-8.