Від ЕУ до ЕСУ (коротка історія феномену «Енциклопедії сучасної України»)

Железняк Микола

admin


PDF


У статті подано коротку історію створення “Енциклопедії сучасної України”, визначено її витоки та характерні особливості. Відзначено унікальність проекту та його значення для розвитку української
енциклопедистики.

Ключові слова: енциклопедистика, “Енциклопедія сучасної України”, “Енциклопедія українознавства”, історія довідкових видань.

Література

  1. Кауфман И.М. Русские энциклопедии. Вып. 1. Общие энциклопедии. Москва,1960;
  2. Кубійович В., Маркусь В. Дві українські енциклопедії. Нью Йорк, 1961;
  3. Гудовщикова И. В. Общие зарубежные энциклопедии. Ленинград, 1963;
  4. Шмушкис Ю. Е. Советские энциклопедии: Очерки истории. Вопросы методики. Москва, 1975;
  5. Черниш Н. І. Українська енциклопедична справа. Л., 1998;
  6. Черниш Н. І. Нариси з історії світової енциклопедичної справи. К., 2009;
  7. Ісаєвич Я. Д., Железняк М. Г. Енциклопедія // Енциклопедія Сучасної України. – К., – Т. ІХ. ;
  8. Железняк Н. Г. История украинской энциклопедистики // Probleme actuale ale cercetărilor Materialele Simpozionului internaţional 11–12 noiembrie 2010. Chişinău, 2011;
  9. Черниш Н. І. Академік Микола Бажан Редактор. Видавець. Енциклопедист. К., 2012.
Железняк М. Від ЕУ до ЕСУ (коротка історія феномену «Енциклопедії сучасної України») // Українська енциклопедистика. Матеріали III Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка. Київ: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. С. 52-60. ISBN 978-966-02-7138-8.