Українські регіональні енциклопедії: значення, функції, проблеми

Железняк Микола, Іщенко Олександр

admin


PDFАнотація

У дослідженні автори пропонують розуміння сутності регіональної енциклопедистики, висвітлюють значення регіональних енциклопедій для суспільства, функції, які вони в ньому здатні виконувати. Запропоновано загальну характеристику українських регіональних енциклопедій, порушено найважливіші питання, пов’язані з їх творенням.

Ключові слова: українська енциклопедистика, регіональні енциклопедії, національні енциклопедії, універсальні енциклопедії, регіони України.


Література

Железняк М. Г. Энциклопедии Украины. История и современность. Материалы 13 Международного семинара «Украинскими дорогами Санкт-Петербурга». Нежин; СПб., 2013. С. 130–138.

Корочкина А. История и перспективы развития российской региональной энциклопедистики // Енциклопедичний вісник України. К., 2015. С. 38–42.

Ряховская М. А. Региональные энциклопедии России: история и современные тенденции развития. Автореф. дис. … канд. ист. наук. Челябинск, 2013. 24 с.

Українські електронні та паперові енциклопедичні видання: основні здобутки й перспективи / НАН України; Ін-т енциклопедичних досліджень. К.: Академперіодика, 2015. 252 с.

Яцків Я. С., Железняк М. Г. Вступ // Наука України у світовому інформаційному просторі. Вип. 12: Енциклопедичний простір України / НАН України. К.: Академперіодика, 2015. С. 5–8.


Железняк М., Іщенко О. Українські регіональні енциклопедії: значення, функції, проблеми // Українська енциклопедистика. Регіональний аспект: Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка. Київ: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. С. 44–49. ISBN 978-966-02-8446-3.