Українські архівні зібрання в Канаді: археографічний та історіографічний аспекти Матяш Ірина

admin


PDF


Стаття інформує про нове видання «Архівна україніка Канади», яке свідчить про багатющі й до останнього часу маловідомі українським науковцям архівні фонди україністики в Канаді.

Ключові слова: архівні зібрання, архівні фонди, збереження документальної спадщини, архівна україніка в Канаді.

Матяш І. Українські архівні зібрання в Канаді: археографічний та історіографічний аспекти // Українська енциклопедистика. Матеріали II Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка. Київ: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. С. 69-77. ISBN 978-966-02-6431-1.