Українська музична енциклопедія: здобутки і проблеми

Калениченко Анатолій

admin


PDF


Статтю присвячено розвитку музичної енциклопедистики. Основну увагу приділено історії створення україністичної академічної музичної енциклопедії, проблемам, з якими зіткнувся авторський
колектив під час роботи над нею.

Ключові слова: музична енциклопедія, музикознавча наука, українське музикознавство.

Калениченко А. Українська музична енциклопедія: здобутки і проблеми // Українська енциклопедистика. Матеріали III Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка. Київ: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. С. 62-66. ISBN 978-966-02-7138-8.