Українська енциклопедистика: регіональний аспект

Железняк Микола


Вступне слово (відкриття конференції)

Ключові слова: енциклопедистика, регіональні енциклопедії, українська енциклопедична справа


Железняк М. Українська енциклопедистика: регіональний аспект // Українська енциклопедистика. Регіональний аспект: Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка. Київ: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. С. 5–6. ISBN 978-966-02-8446-3. http://ue.encyclopedia.kiev.ua/ukrainska-entsyklopedystyka-rehionalnyi-aspekt/