Участь одеських істориків в енциклопедичних проектах кінця ІХ ст. – 20-х років ХХ ст.

Музичко Олександр

admin


PDF


Метою статті є висвітлення участі одеських істориків в енциклопедичних проектах кінця ХІХ – 20-х років ХХ  ст., що видавалися на території Росії, України, США. Зокрема, розкрито діяльність у цій сфері істориків В. Крусмана, Ф. Успенського, О. Маркевича та ін. Деякі проекти виявилися нереалізованими.

Ключові слова: Одеса, історики, енциклопедія.

Література

1. Дубнов С.М. Книга жизни. – Иерусалим–Москва, 2004. – 795 с.

2. Council of the Four Lands // Jewish Encyclopedia. – New York, 1903–04. – Vol. IV. – P. 304–308; Jocob Frank // Jewish Encyclopedia. – New York, 1903–04. – Vol. V. – P. 475–478; Hasidism // Jewish Encyclopedia. – New York, 1903–04. – Vol. VI. – P. 251–258.

3. Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАНУ. – Ф. 252. – Оп. 1. – Спр. 976.

4. Фонд рукописів відділу рідкісних видань та рукописів Одеської національної бібліотеки ім. М. Горького. – Ф. 29. – К. 2. – Р-515; К. 1. – Р-514.

5. В библиографическом обществе // Одесские новости. – 1914. – 13 октября.

6. Успенский Ф.И. Византия // Энциклопедический словарь. – Т. VI, (п/том XI). СПб, 1892. – С. 251–260 Новый энциклопедический словарь, т. X, СПб., 1913, стлб. 460–470 (Византия), 471–472 (Византийская литература и язык).

7. Новый энциклопедический словарь Брокгауз и Эфрон. – Т. 1. – Стб. 394–395; Т. 8. – Стб. 516–518; Т. 13. – Стб. 30–32.

8. Маркевич А. Выдающийся труд // Одесские новости. – 1896. – 20 декабря.

9. Словарь членов Общества любителей Российской словесности при Императорском Московском университете. – М., 1911. – С. 167–169.

10. Леонтович Ф.И. Автобиографическая записка // Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского университета Св. Владимира: 1834–1884 / Сост. и ред. В.С. Иконников. – К., 1884. – С. 366–368.

11. Российский государственный архив литературы и искусства. – Ф. 305. – Оп. 1. – Д. 488.

12. Отдел рукописей Института русской литературы («Пушкинский дом»). – Ф. 377. – Оп. 7. – Д. 16.

13. Отдел рукописей Института русской литературы («Пушкинский дом»). – Ф. 377. – Оп. 7. –
Д. 3315.

14. Доброклонский А.П. Моя краткая автобиография // Записки Русского научного института в Белграде. – Вып. 15. – Белград, 1938. – С. І – VIII.

15. Съезд профессоров-историков // Исторический вестник. – 1915, май. – С. 702–703.

16. Одеський історико-краєзнавчий музей. – Інв. № Д – 6767.

17. Б.К. З життя «Українського бібліографічного товариства в Одесі» // Бібліологічні вісті. – 1928. – № 1. – С. 158–159; Бібліологічні вісті. – 1925. – № 1–2. – С. 145–146.

18. Барынина О.А. Отечественное византиноведение на рубеже эпох. Русско-византийская комиссия  (1918–1930 гг.). – СПб, 2010. – 323 с.

19. Санкт-Петербургский филиал Архива Российской академии наук. – Ф. 126. – Оп. 3. – Д. 9/13.

20. Ляшко С.М. Українські біографічні довідкові видання ХІХ – ХХ століття: історичні та теоретико-методичні засади. – Запоріжжя, 2010. – 288 с.

21. Михайло Слабченко в епістолярній та мемуарній спадщині (1882–1952) / Упор. В.Заруба. – Дніпропетровськ, 2004. – 348 с.

22. Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАНУ (ІР НБУВ). – Ф. Х. – Спр. 4752.

Музичко О. Участь одеських істориків в енциклопедичних проектах кінця ІХ ст. – 20-х років ХХ ст. // Українська енциклопедистика. Матеріали III Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка. Київ: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. С. 91 – 97. ISBN 978-966-02-7138-8.