Сучасна біографічна енциклопедистика: незначні позитивні набутки, відчутні тривожні тенденції

Тимошик Микола

admin


PDF


Розглянуто деякі сучасні тенденції творення українських біографічних енциклопедій. Акцентується увага на кон’юнктурних, сумнівних видавничих проектах, що нівелюють цей важливий сегмент книговидання.

Ключові слова: біографічна енциклопедія, видавнича біографоманія, кон’юнктурні видання,
культура видання, проект «хто є хто», редактор енциклопедії.

Література

 1. Черниш Н. І. Українська енциклопедична справа: історія розвитку, теоретичні засади підготовки видань. – Львів: Фенікс, 1998. – 92 с.
 2. Черниш Н. І. Нариси з історії світової енциклопедичної справи: Навч. посібник. – К.: Наша культура і наука, 2009. – 221 с.
 3. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця: Практ. посібник: – К.: Наша культура і наука, 2010 (3-тє вид.). – 560 с.
 4. Енциклопедія сучасної України. – К. – Т. 1 –13 (2001–1013).
 5. Хто є хто в українській політиці. – К.: КІС, 1993. – 560 с. (перевид. 1995, 1996, 1998).
 6. Хто є хто в українських мас-медіа. – К.: КІС, 1997 (перевид. 1999).
 7. Хто є хто в українських суспільних науках. – К.: КІС, 1998.
 8. Хто є хто в Україні. – К.: КІС, 1997 (перевид. 1999, 2000, 2001, 2004 ).
 9. Хто є хто у видавничій і бібліотечній справі. – К.: Книжкова палата України, 1999. – 320 с.
 10. 10. Українська журналістика в іменах. – Львів: ЛНБ ім. В. Стефаника. Томи 1–10 (1996-2006).
 11. Гаташ В. Хотите в компанию «самых-самых»? Платите 100$» // Сегодня. – 1998. – 21 окт.
 12. Створення гідного іміджу України – наша спільна справа // Буковина (Чернівці). – 2000. – 21 липня.
 13. Сучасні українські письменники / Упорядник А. Гай: Біобібліографічний довідник. – Біла Церква: МП Буква, 2011. – 588 с.
 14. Who is Who Verlag fur Personenenzyklopadien AG: Рекламна листівка Міжнародного Швейцарського видавництва. – Архів автора.
Тимошик М.С. Сучасна біографічна енциклопедистика: незначні позитивні набутки, відчутні тривожні тенденції // Українська енциклопедистика. Матеріали III Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка. Київ: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. С. 269-273. ISBN 978-966-02-7138-8.