Створення регіональних енциклопедій з бібліотечної справи як важливий напрям розвитку бібліотечної політики регіонів Соколов Віктор

У досліджені схарактеризовано загальні питання регіональної енциклопедистки; проаналізовано проблеми створення регіональних довідково-енциклопедичних видань з бібліотечної справи у взаємозв’язку з розвитком регіональної бібліотечної політики; висвітлено сучасний стан розвитку та підготовки бібліотечних енциклопедій в Україні.

Ключові слова: регіональна енциклопедія, бібліотечна енциклопедія, регіональна енциклопедистика, бібліотечна політика, «Бібліотечна енциклопедія Харківщини».

Література

 1. Амельченко Ю. Регіональний інформаційний портал Одеської ОУНБ ім. М. Грушевського і реалізація регіональної політики // Бібліотечна планета. 2005. № 4. C. 12–14.
 2. Бельмас Л. Регіональна бібліотечна політика: програма розвитку та шляхи реалізації // Регіональна бібліотека: розвиток потенціалу в сучасному інформаційному просторі: Матеріали науково-практичної конференції / Уклад.: Н. Купреєва, І. Степаненко. Запоріжжя: Поліграф, 2004. С. 3–6.
 3. Бібліотека в реалізації державотворчої інформаційної політики / Т. Гранчак, В. Бондаренко, С. Горова та ін.; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. К.: НАН України, 2016. 324 с.
  Давидова І. О. Регіональна інноваційна політика розвитку бібліотек України // Вісник Харківської державної академії культури. 2010. Вип. 29. С. 72–79.
 4. Дмитриева Е. Региональные информационные порталы украинских библиотек как способ распространения краеведческой информации в условиях электронной среды // Бібліотечний форум. 2007. № 2. C. 5–8.
 5. Бібліотечна енциклопедія Харківщини: електронний ресурс / Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка.
 6. Концепція «Української бібліотечної енциклопедії» (Проект).
 7. Лоскутников В. Регіональна бібліотечна політика // Бібліотечна планета. 2001. № 4. C. 6–7.
  Лынник Е. В. Региональная библиотечная политика: особенности формирования и реализация. М.: Литера, 2009. 105 c.
 8. Лынник Е. Региональная библиотечная политика как социокультурный феномен. М.: Lambert Academic Publishing, 2013. 188 с.
 9. Ракитянська В. Д. Складові регіональної бібліотечної політики: досвід, проблеми, перспективи // Бібліотечна планета. 1999. № 3. С. 6–8.
 10. Ракитянська В. Д., Сафонова В. В. «Бібліотечна енциклопедія Харківщини»: концепція регіонального електронного проекту // Бібліотечний форум України. 2014. № 4. С. 20–22.
 11. Черниш Н. І. Українські електронні енциклопедії як складова національного інформаційного простору // Вісник Книжкової палати. 2016. № 2. С. 29–34.
Соколов В. Створення регіональних енциклопедій з бібліотечної справи як важливий напрям розвитку бібліотечної політики регіонів // Українська енциклопедистика. Регіональний аспект: Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка; НАН України, Ін-т енциклопедичних досліджень. Київ, 2017. С. 93–102. ISBN 978-966-02-8446-3.