Створення регіональних енциклопедій з бібліотечної справи як важливий напрям розвитку бібліотечної політики регіонів

Соколов Віктор

admin


PDFАнотація

У досліджені схарактеризовано загальні питання регіональної енциклопедистки; проаналізовано проблеми створення регіональних довідково-енциклопедичних видань з бібліотечної справи у взаємозв’язку з розвитком регіональної бібліотечної політики; висвітлено сучасний стан розвитку та підготовки бібліотечних енциклопедій в Україні.

Ключові слова: регіональна енциклопедія, бібліотечна енциклопедія, регіональна енциклопедистика, бібліотечна політика, «Бібліотечна енциклопедія Харківщини».


Література

Амельченко Ю. Регіональний інформаційний портал Одеської ОУНБ ім. М. Грушевського і реалізація регіональної політики // Бібліотечна планета. 2005. № 4. C. 12–14.

Бельмас Л. Регіональна бібліотечна політика: програма розвитку та шляхи реалізації // Регіональна бібліотека: розвиток потенціалу в сучасному інформаційному просторі: Матеріали науково-практичної конференції / Уклад.: Н. Купреєва, І. Степаненко. Запоріжжя: Поліграф, 2004. С. 3–6.

Бібліотека в реалізації державотворчої інформаційної політики / Т. Гранчак, В. Бондаренко, С. Горова та ін.; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. К.: НАН України, 2016. 324 с.
Давидова І. О. Регіональна інноваційна політика розвитку бібліотек України // Вісник Харківської державної академії культури. 2010. Вип. 29. С. 72–79.

Дмитриева Е. Региональные информационные порталы украинских библиотек как способ распространения краеведческой информации в условиях электронной среды // Бібліотечний форум. 2007. № 2. C. 5–8.

Бібліотечна енциклопедія Харківщини: електронний ресурс / Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка.

Концепція «Української бібліотечної енциклопедії» (Проект).

Лоскутников В. Регіональна бібліотечна політика // Бібліотечна планета. 2001. № 4. C. 6–7.
Лынник Е. В. Региональная библиотечная политика: особенности формирования и реализация. М.: Литера, 2009. 105 c.

Лынник Е. Региональная библиотечная политика как социокультурный феномен. М.: Lambert Academic Publishing, 2013. 188 с.

Ракитянська В. Д. Складові регіональної бібліотечної політики: досвід, проблеми, перспективи // Бібліотечна планета. 1999. № 3. С. 6–8.

Ракитянська В. Д., Сафонова В. В. «Бібліотечна енциклопедія Харківщини»: концепція регіонального електронного проекту // Бібліотечний форум України. 2014. № 4. С. 20–22.

Черниш Н. І. Українські електронні енциклопедії як складова національного інформаційного простору // Вісник Книжкової палати. 2016. № 2. С. 29–34.


Соколов В. Створення регіональних енциклопедій з бібліотечної справи як важливий напрям розвитку бібліотечної політики регіонів // Українська енциклопедистика. Регіональний аспект: Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка. Київ: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. С. 93–102. ISBN 978-966-02-8446-3.