Спроба кількісної характеристики українських регіональних енциклопедій (за даними бібліографічної бази «Енциклопедичні видання України») Олександр Іщенко

An attempt of quantitative analysis of Ukrainian regional encyclopedias (according to the “Ukrainian Encyclopedias” bibliographical resource) Oleksandr Ishchenko


PDF


У дослідженні схарактеризовано кількісний аспект регіональних енциклопедичних видань. Простежено кількість регіональних енциклопедій відповідно до областей України та років їхньої появи. Зроблено висновок про доволі велику кількість регіональних енциклопедій в Україні, однак лише незначний відсоток з них виконують функцію створення цілісного образу про регіон (область).

The study describes the quantitative aspect of regional encyclopedic publications in Ukraine. The number of regional encyclopedias was learned in correlate to the regions of Ukraine and years of their appearance. It is concluded fairly large number of regional encyclopedias in Ukraine, but only a small percentage of them perform the function of creating a holistic image of the region (region).


References

Corpus of Ukrainian Encyclopedias: Bibliographic Index / The NASU Institute of Encyclopedic Research. Kyiv, 2016.
Корпус енциклопедичних видань України: бібліографічний онлайн-покажчик / Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України. К., 2016. http://corpus.encyclopedia.kiev.ua

Komska A. Rehionalni entsyklopedii Ukrainy: stan ta perspektyvy vydannia // Biblio­techna planeta. 2004. № 4. P. 11–15.
Комська А. Регіональні енциклопедії України: стан та перспективи видання // Бібліо­течна планета. 2004. № 4. С. 11–15.

Lisina S. Intehratsiia informatsiinykh resursiv cherez rehionalni entsyklopedii // Materialy 5 Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii “Informatsiia, komunikatsiia, suspilstvo 2016” / Natsionalnyi universytet «Lvivska politekhnika». Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2016. P. 271–272.
Лісіна С. Інтеграція інформаційних ресурсів через регіональні енциклопедії // Матеріали 5 Міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація, суспільство 2016» / Національний університет «Львівська політехніка». Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2016. С. 271–272.

Lisina S. Lvivski rehionalni entsyklopedii: problemy ta perspektyvy rozvytku // Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Ser.: Istoriia. Ternopil: TNPU, 2016. Vol. 1. (4). P. 149–154.
Лісіна С. Львівські регіональні енциклопедії: проблеми та перспективи розвитку // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер.: Історія. Тернопіль: ТНПУ, 2016. Вип. 1. Ч. 4. С. 149–154.

Petrovskaya L. Klassicheskaya entsiklopediya: bazovye tekhnologii i metodika // Voprosy entsiklopedistiki. Vol. 6. 2017. P. 5–13.
Петровская Л. Классическая энциклопедия: базовые технологии и методика // Вопросы энциклопедистики. Вып. 6. 2017. С. 5–13.

Rehionalni entsyklopedychni vydannia // Entsyklopedychni vydannia Ukrainy: bibliohrafichnyi onlain-pokazhchyk / The NASU Institute of Encyclopedic Research. Kyiv, 2016.
Регіональні енциклопедичні видання // Енциклопедичні видання України: бібліографічний онлайн-покажчик / Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України. К., 2016.

Saitov U. Sovremennaia rossiiskaia regionalnaia entciklopedistika, osobennosti ee stanovleniia i puti razvitiia // Materialy Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentcii “Istoricheskii opyt, aktualnye problemy razvitiia rossiiskoi regionalnoi entciklopedistiki”. Ufa: Bashkir encyclopedia, 2012. P. 4–9.
Саитов У. Современная российская региональная энциклопедистика, особенности ее становления и пути развития // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Исторический опыт, актуальные проблемы развития российской региональной энциклопедистики». Уфа: Башкирская энциклопедия, 2012. С. 4–9.

Chalyi P. Line in an encyclopedia. Local history researching in the Russian-Ukrainian borderland // Proceedings of the Third International Conference on Ukrainian Encyclopedia Studies. Kyiv: The NASU Institute of Encyclopedic Research, 2013. P. 37–42. DOI: https://doi.org/10.37068/ue.2013.22
Чалый П. Строка в энциклопедии. Краеведческий поиск в русско-украинском пограничье // Доповіді Третьої міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика». К.: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2013. С. 37–42.


Іщенко О. Спроба кількісної характеристики українських регіональних енциклопедій (за даними бібліографічної бази «енциклопедичні видання України») // Українська енциклопедистика. Регіональний аспект: Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка. Київ: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. С. 50–56. ISBN 978-966-02-8446-3.