Спроба кількісної характеристики українських регіональних енциклопедій (за даними бібліографічної бази «Енциклопедичні видання України»)

Іщенко Олександр

admin


PDFАнотація

У дослідженні схарактеризовано кількісний аспект регіональних енциклопедичних видань. Простежено кількість регіональних енциклопедій відповідно до областей України та років їхньої появи. Зроблено висновок про доволі велику кількість регіональних енциклопедій в Україні, однак лише незначний відсоток з них виконують функцію створення цілісного образу про регіон (область).

Ключові слова: регіональні енциклопедії, області України, обласні центри, аматорська енциклопедистика, професійна енциклопедистика.


Література

Корпус енциклопедичних видань України: бібліографічний онлайн-покажчик / Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України. К., 2016.

Комська А. Регіональні енциклопедії України: стан та перспективи видання // Бібліо­течна планета. 2004. № 4. С. 11–15.

Лісіна С. Інтеграція інформаційних ресурсів через регіональні енциклопедії // Матеріали 5 Міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація, суспільство 2016» / Національний університет «Львівська політехніка». Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2016. С. 271–272.

Лісіна С. Львівські регіональні енциклопедії: проблеми та перспективи розвитку // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер.: Історія. Тернопіль: ТНПУ, 2016. Вип. 1. Ч. 4. С. 149–154.

Петровская Л. Классическая энциклопедия: базовые технологии и методика // Вопросы энциклопедистики. Вып. 6. 2017. С. 5–13.

Регіональні енциклопедичні видання // Енциклопедичні видання України: бібліографічний онлайн-покажчик / Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України. К., 2016.

Саитов У. Современная российская региональная энциклопедистика, особенности ее становления и пути развития // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Исторический опыт, актуальные проблемы развития российской региональной энциклопедистики». Уфа: Башкирская энциклопедия, 2012. С. 4–9.

Чалый П. Строка в энциклопедии. Краеведческий поиск в русско-украинском пограничье // Доповіді Третьої міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика». К.: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2013. С. 37–42.


Іщенко О. Спроба кількісної характеристики українських регіональних енциклопедій (за даними бібліографічної бази «енциклопедичні видання України») // Українська енциклопедистика. Регіональний аспект: Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка. Київ: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. С. 50–56. ISBN 978-966-02-8446-3.