Регіональні енциклопедичні видання Полтавщини М. Федорова

У дослідженні зроблено спробу розглянути та охарактеризувати регіональні енциклопедичні видання Полтавщини. Зроблено висновок, що такі видання є цінним здобутком духовного гуманітарного розвитку регіону, засобом зберігання знань про минуле та сучасне життя малої території, про історію та культуру полтавського регіону.

Ключові слова: Полтавська ОУНБ ім. І. П. Котляревського, Полтавіка, «Енциклопедія мистецтва Полтавщини», «Словник мистців Полтавщини», «Енциклопедія полтавського футболу», «Книга Пам’яті лікарів Полтавщини», Хорольщина, Пирятинщина.

Література

 1. Віценя Л. Енциклопедія – це книга, яка не старіє з віками: про вихід у світ 12-го тому енциклопедії «Полтавіка»: Релігія і церква // Зоря Полтавщини. 2009. 4 груд. с. 4.
 2. Жовнір Н. Перша в Україні Шевченківська енциклопедія створена полтавцем: презентували другий том «Полтавської Шевченкіани» Петра Ротача – на жаль, уже після того, як автор перейшов межу вічності… // Нова газета по-полтавськи. 2012. 28 берез. – 3 квіт. (№ 13). С. 7.
 3. Їм крила дала Пирятинщина: енциклопедичний довідник / Пирятинське районне товариство «Світ через культуру»; уклад. Г. Бажан. Пирятин: Пирятинські вісті, 2000. 115 с.
 4. Книга пам’яті лікарів Полтавщини. Полтава: Дивосвіт, 2013. 318 с.
 5. Козлов А. В., Козлов В. А., Лисенко Ю. О. Хорольщина: енциклопедичний довідник. Полтава: Оріяна, 2007. 106 с.
 6. Кривий А. Історичний шлях полтавського футболу на сторінках нової книги: [рецензія на книгу «Енциклопедія полтавського футболу»] // Село полтавське. 2011. 29 лип. С. 9.
 7. Лісіна С. Інтеграція інформаційних ресурсів через регіональні енциклопедії // Матеріали 5 Міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація, суспільство 2016» / Національний університет «Львівська політехніка». Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2016. С. 271–272.
 8. Ломов А. Г., Криворотько С. А. Энциклопедия полтавского футбола (1909–2010). Полтава: АСМИ, 2010. 564 с.
 9. Полтавіка. Полтавська енциклопедія: у 12 т. / Центр дослідження історії Полтавщини Полтавської обласної ради; ред. О. А. Білоусько. Полтава: АСМІ, 2015. Т. 9: Образотворче і декоративне мистецтво. Кн. 1: А–Л. 760 с.
 10. Полтавіка. Полтавська енциклопедія: у 12 т. / Центр дослідження історії Полтавщини, Полтавська обласна державна адміністрація; ред. О. А. Білоусько. Полтава: Полтавський літератор, 2009. Т. 12: Релігія і церква. 756 с.
 11. Полтавщина: енциклопедичний довідник / ред. А. В. Кудрицький. К.: УРЕ, 1992. 1024 с.
 12. Ротач П. П. Полтавська Шевченкіана: спроба обласної (крайової) Шевченківської енциклопедії: у 2-х кн. Полтава: Дивосвіт, 2005– 2009.
 13. Сенін Н. Усе про Полтавщину: [про енциклопедичний довідник «Полтавщина»] // Урядовий кур’єр. 1993. 24 черв. С. 7.
 14. Степаненко М. Літературно-мистецька Полтавщина: довідник. Гадяч, 2013. 500 с.
 15. Степаненко М. І. Літературознавча Полтавщина: довідник. Полтава, 2015. 668 с.
 16. Степаненко М. І. Мовознавча Полтавщина: довідник. Полтава, 2014. 568 с.
 17. Ханко В. М. Енциклопедія мистецтва Полтавщини: в 2-х т. / НАН України, Ін-т історії України, Центр культурологічних студій. Полтава: АСМІ; К., 2014.
 18. Ханко В. М. Миргородський мистецький словник (кінець XVII – початок XXI сторіччя): персоналії. Полтава: Гротеск, 2005. 370 с.
 19. Ханко В. М. Словник мистців Полтавщини: (архітектори, будівничі, гравери, графіки, декоратори, дослідники й популяризатори мистецтва, керамісти, майстри народного мистецтва, ікономаляри, живописці, мистці гобелена, порцеляни й фаянсу, скульптори): Середина XVII – початок ХХІ ст. Полтава, 2002. 232 с.
 20. Черниш Н. До питання про сучасну типологію енциклопедій // Вісник Книжкової палати. 2015. № 4. С. 3–8.
 21. Черниш Н. І. Нариси з історії світової енциклопедичної справи. К.: Наша культура і наука, 2009. 212 с.
 22. Шевченко В. Є. Засоби масової комунікації Кременчука: кінець XІX – початок XXІ ст.: енциклопедичний довідник. Х.: Фоліо, 2010. 588 с.
Федорова М. Регіональні енциклопедичні видання Полтавщини // Українська енциклопедистика. Регіональний аспект: Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка; НАН України, Ін-т енциклопедичних досліджень. Київ, 2017. С. 103–111. ISBN 978-966-02-8446-3.