Інформація про конференцію (анонс)

admin


PDF


ІІ Міжнародна наукова конференція “Українська енциклопедистика”

Дата проведення конференції: 17 червня 2011 р.
Останній день подачі матеріалів: 1 травня 2011 р.

Організатори: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України (м. Київ), Наукове товариство ім. Шевченка в Європі (м. Сарсель, Франція).

Проблематика:
1. Теоретичні проблеми енциклопедистики.
2. Історія енциклопедичної справи у світі та Україні.
3. Методика створення тематичних та галузевих енциклопедій.

Умови участі: на поштову або електронну скриньку Оргкомітету надіслати заявку і текст доповіді, зазначивши в темі листа “Оргкомітет конференції”.

Проїзд і проживання – за рахунок учасників конференції.

Матеріали: тексти доповідей, виголошених на конференції, будуть опубліковані в спеціальному випуску періодичного наукового збірника “Енциклопедичний вісник України”.

Вимоги до оформлення матеріалів: матеріали слід подавати українською або російською мовами обсягом до одного друкованого аркуша; формат А4, поля зверху, знизу та праворуч – 20 мм, ліворуч – 30 мм. Інтервал між рядками – 1,5. Формат файлу – .DOC або .RTF . Текст набирати без переносів слів.

У лівому верхньому куті проставляється індекс “УДК” (шрифт Times New Roman, напівжирний, розмір 12 пт). Нижче через один рядок – прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, учене звання та назва організації, яку він представляє (шрифт Times New Roman, напівжирний, розмір 14 пт, вирівнювання абзацу – ліворуч). Нижче через два рядки друкується назва статті великими літерами (шрифт Times New Roman, напівжирний, розмір 14 пт, вирівнювання абзацу – посередині). Далі слід подати коротку анотацію статті з ключовими словами українською та англійською мовами (шрифт Times New Roman, розмір 14 пт, вирівнювання абзацу – по ширині). Далі через два рядки розміщується текст статті (шрифт Times New Roman, розмір 14 пт, вирівнювання абзацу – по ширині). Посилання на наукові джерела подавати в прямих квадратових дужках із зазначенням порядкового номера джерела і через двокрапку – сторінки, наприклад: [5:23–25]. У кінці статті через один рядок подається список літератури у порядку посилань у тексті (шрифт Times New Roman, розмір 14 пт, вирівнювання абзацу – по ширині).

Адреса оргкомітету: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, вул. Терещенківська, 3, к. 47, м. Київ, Україна, 01601