Енциклопедичний фонд Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського: становлення і розвиток Добко Тетяна

admin


PDF


Стаття присвячена історії створення Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського НАН України (НБУВ) та проблемі наповнення її фондів довідковими й енциклопедичними виданнями, зокрема тематичними енциклопедіями.

Ключові слова: наукова бібліотека, бібліотечні фонди, енциклопедичні видання, тематичні енциклопедії.

Література

1. Про інформацію : Закон України, станом на 1 груд. 2002 р. / Верх. Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2002. – 24 с.
2. Закон про утворення фонду «Національної бібліотеки Української держави» // Бібл. вісн. – 1993. – № 3/4. – С. 12.
3. Від Тимчасового Комітету для заснування Національної Бібліотеки Української Держави в м. Київі : [2 верес. 1918 р.] // Книж. вісн. – 1919. – № [1]. – С. 1–4.
4. Статут Національної Бібліотеки Української Народної Республіки в м. Києві при Українській Академії Наук // Книжк. вісн. – 1919. – № 2. – С. 2–12.
5. Дубровіна Л. А., Онищенко О. С. Історія Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 1918–1941 / НАН України; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 1998. – 337с.
6. Дубровіна Л. А., Онищенко О. С. Історія Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. 1941–1964 / НАН України; Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. – К. : Наукова думка, 2003. – 357с.
7. Дубровіна Л. А., Онищенко О. С. Історія Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. 1965–1991 / НАН України; Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. – К., 2008. – 373 с.
8. Постернак С. П. Всенародна бібліотека України при Всеукраїнській академії наук у м. Київі / С. П.  Постернак. – К. : Друк. Всеукр. Акад. Наук, 1923. – 63 с.
9. Постернак С. Всенародня Бібліотека України (До пятирічного ювілею) / С. Постернак // Бібліолог. вісті. – 1923. – Ч. 4. – С. 13–22.
10. Про заходи по поліпшенню використання наукової і технічної літератури зарубіжних країн // Вісн АН УРСР. – 1955. – № 9. – С. 74.
11. Франкомовні довідкові та бібліографічні видання ХVIII – поч. ХХ ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : наук. кат. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. : М. А. Стельмашева, А. М. Беба, Р. С. Кириченко ; наук. ред. Н. І. Малолєтова. – К., 2008. – 248 с.
12. Черниш Н. І. Українська енциклопедична справа: історія розвитку, теоретичні засади підготовки видань / Черниш. – Л. : Фенікс, 1998. – 91 с.
13. Отчет о работе Библиотеки за 1967 год / АН УССР. Центр. науч. б-ка. – К., 1968. – 58, [25] с.
14. Архів. НБУВ . оп. 1, спр. 64. – 28 арк.
15. Архів НБУВ. оп.1, спр. 222. Текстовой отчет о деятельности библиотеки за 1964 год. – 69 арк.
16. Архів НБУВ, оп.1, спр. 813, арк. 46.

Добко Т. Енциклопедичний фонд Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського: становлення і розвиток // Українська енциклопедистика. Матеріали II Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка. Київ: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. С. 92-98. ISBN 978-966-02-6431-1.