Енциклопедичні видання у фондах Одеської національної ордена Дружби народів Наукової бібліотеки ім. М. Горького Саєнко Людмила

У статті представлено джерела формування фонду Одеської національної ордена Дружби народів наукової бібліотеки ім. М. Горького, зокрема закцентовано увагу на переданих бібліотеці приватних книжкових колекціях.

Ключові слова: наукова бібліотека, бібліотечні фонди, енциклопедичні видання, при ватні книжкові колекції.

Саєнко Л. Енциклопедичні видання у фондах Одеської національної ордена Дружби народів Наукової бібліотеки ім. М. Горького // Українська енциклопедистика. Матеріали II Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка. Київ: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. С. 89-91. ISBN 978-966-02-6431-1.