Енциклопедія Львівського університету: від ідеї до виходу в світ

Качмар Володимир

admin


PDF


У статті розглянуто праці, присвячені історії Львівського університету, які стали базовими для створення Енциклопедії. Важливе місце відведено аналізу змісту та ролі Енциклопедії – видання, що
не має аналогів в Україні. Простежено процес опрацювання матеріалів, їх жанровий поділ, структурне формування Енциклопедії, ключові етапи роботи над виданням – від виникнення ідеї до її реалізації.
Окрім того, висвітлено презентацію першого тому «Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка».

Ключові слова: енциклопедія, історія Львівського університету, ювілей Університету, словникова частина, стаття, студентство, професори, кафедра, факультет.

Література

 1. Finkel L., Starzyński S. Historya uniwersytetu lwowskiego. – Lwow, 1894. – Cz. 1. – 351 s. – Cz. 2. – 418 s.
 2. Jaworski F. Uniwersytet Lwowski. Wspomnienie jubileuszowe. – Lwow: Nakładem towarzyśtwa milośnikow przesztośzci Lwowa, 1912. – 88 s.
 3. Kronika Uniwersytetu Lwowskiego / Zestawil W.Hahn.–Lwow: Nakladem senatu akademickiego C.K. Uniwersytetu Lwowskiego, 1912. – T. 2 (1898–1910). – 351 s.
 4. Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та Ботанічний сад. Матеріали до енциклопедії / Відп. ред-ри. І. Білінська, Л. Борсукевич. – Львів, 2005. – 191 с.
 5. Енциклопедія Львівського університету. Геологічний факультет. Матеріали до енциклопедії / Відп. ред. П. Білоніжка, О. Матковський. – Львів, 2003. – 120 с.
 6. Енциклопедія Львівського університету. Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. Івана Франка. Матеріали до енциклопедії / Упор. Н. Швець. – Львів, 2005. – 196 с.
 7. Енциклопедія Львівського університету. Факультет журналістики. Матеріали до енциклопедії / Упор. С. Кость – Львів, 2004. – 100 с.
 8. Енциклопедія Львівського університету. Факультет прикладної математики та інформатики. Матеріали до енциклопедії / Відп. ред. О. Гнатишин. – Львів, 2005. – 46 с.
 9. Енциклопедія Львівського університету. Фізичний факультет. Факультет електроніки. Астрономічна обсерваторія. Матеріали до енциклопедії / Відп. ред. О. Миколайчук. – Львів, 2007. – 205 с.
 10. Енциклопедія Львівського університету. Хімічний факультет. Матеріали до енциклопедії / Відп. ред. Р.Гладишевський – Львів, 2003. – 134 с.
 11. Качмар В. М. Літопис випускників Львівського національного університету імені Івана Франка. Історичне видання. – К.: ТОВ «Видавничий центр «Логос Україна», 2010 – 199 с. / Автор Історичного нарису. – С. 11–53.
 12. Качмар В. М. Львівський університет у вирі століть (історія, наука, постаті) // Каменяр. – 2010 – № 2. – С. 1, 3; 2010 – № 3. – С. 1, 3; 2010 – № 4. – С. 1, 3.
 13. Лазаренко Є. 300 років Львівського університету. – Львів: Вид-во Львівського університету, 1961. – 82 с.
 14. Львівський державний університет імені Ів. Франка. – Львів: Вид-во Львівського університету, 1947. – 36 с.
 15. Львівський державний університет імені Івана Франка. 1661–1999 (матеріали щодо надання статусу «Національного»). – Львів, 1999. – 14 с.
 16. Львівський національний університет імені Івана Франка під час виборів Президента України 2004 року: факти і документи. – Львів, 2005. – 109 с.
 17. Львівський національний університет імені Івана Франка: Прес-моніторинг Інтернету та газетних публікацій. – № 1 (січень–травень 2006 року) / Упор. О. Березяк. – Львів, 2006. – 38 с.
 18. Львівський університет, 1661–1986 / Ред. колегія В. П. Чугайов, С. А. Макарчук, Д. С. Григораш. – Львів : Вища школа, 1986. – 144 с.
 19. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К / Видавнича рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. 2011. – C. 5–7.
Качмар В. Енциклопедія Львівського університету: від ідеї до виходу в світ) // Українська енциклопедистика. Матеріали III Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка. Київ: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. С. 67-74. ISBN 978-966-02-7138-8.