«Энциклопедия Молдовы»: концепция и научно-организационные аспекты Манолаке Константин, Церуш Дидина, Ксенофонтов Ион

admin


PDF


В статье представлены основные этапы развития энциклопедистики в Рес публике Молдова, изложены  концепция и научно-организационные аспекты создания «Энциклопедии Молдовы», а также структура будущего издания и подробная классификация отраслей науки.

Ключевые слова: энциклопедистика, национальная энциклопедия, алфавитный словник, классификация наук, иллюстративный материал.

Література

1. Bahnaru V. Elemente de semasiologie română. – Chişinău: Ştiinţa, 2009.
2. Bran P., Popa E., Cuniţă A. ş.a. Cercetare terminologică şi terminograScă a lexicului specializat din Snanţe. Raport de cercetare. ASE Bucureşti.
3. ClasiScarea Domeniilor Ştiinţei. În «Metodologia indicatorilor C–D în baza manualului Frascati»,
OECD.
4. Dicţionar de politici sociale. Coordonator L. M. Pop. – Bucureşti: Editura «Expert», 2002.
5. Dicţionar de ştiinţe economice. Sub direcţia: C. Jessua, Ch. Labrousse, D. Vitry. – Chişinău, Editurile ARC şi «Ştiinţa», 2006.
6. Dicţionar explicativ ilustrat al limbii române. Coord. şt. E. Dima. – Chişinău: Editurile ARC&GUNIVAS, 2007.
7. Encyclopédisme et Savoir: du papier au numérique. Institut national de recherche pédagogique, avril 2006.
8. Enciclopedia Sovietică Moldovenească. – Chişinău, 1970–1981. – Vol. 1–8.
9. Enciclopedia Universală Britannica. – Bucureşti: Editura «Litera», 2010. – 16 vol.
10. Encyclopaedie Universalis.
11. Hometkovski L. Unele aspecte ale deSniţiei terminologice şi natura deSniţilor juridice. Universitatea
Liberă Internaţională din Moldova.
12. Leca-Tsiomis M. Une tentative de conciliation entre ordre alphabétique et ordre encyclopédique.
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, numéro 40–41 (octobre 2006).
13. Lexic ştiinţiSc interdisciplinar. Coordonator: Prof. dr. Angela Bidu-Vrânceanu. Editura Universităţii
din Bucuresti, 2001.
14. Nomenclatorul cu specialităţi ştiinţiSce. Adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 1025 din 14.09.2004, cu modiScările ulterioare.
15. Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie. Numéro 31–32 (Avril 2002). Mis en ligne le 1 septembre
2006.
16. Qéories et pratiques de la terminologie: analyser des concepts. Respobs. Jean-Jacques Briu, Sciences
du langage. Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Centre de Recherches Pluridisciplinaires Multilingues,
novembre 2009.

Манолаке К., Церуш Д., Ксенофонтов И. «Энциклопедия Молдовы»: концепция и научно-организационные аспекты // Українська енциклопедистика. Матеріали II Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка. Київ: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. С. 28-41. ISBN 978-966-02-6431-1.