Електронна база «Енциклопедії сучасної України» і її основні компоненти та функції

Тарасюк Володимир

admin


PDF


У публікації подано класифікацію баз даних за їх будовою. Визначено поняття «База даних», «Система управління базою даних». Висвітлено історію створення бази даних Енциклопедії сучасної
України, її основні елементи та функціональне призначення.

Ключові слова: база даних, класифікація, система управління базою даних, робоча форма бази даних.

Література

1. Стефанюк В.Л. Інформаційні системи і їх застосування. – К., 1999.
2. Гурвиц Г. Microsoš Access 2010. Разработка приложений на реальном примере. – СПб., 2010.
3. Кузин А. В., Левонисова С. В. Базы данных. – Академия, 2012.
4. Вирджиния А. Базы данных Microsoš Access. Проблемы и решения. – Эком, 2001.
5. Железняк М. «Енциклопедія сучасної України»: історія, сучасний стан та перспективи // Енциклопедичний вісник України. – 2009. – Число 1.

Тарасюк В. Електронна база «Енциклопедії сучасної України» і її основні компоненти та функції // Українська енциклопедистика. Матеріали III Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка. Київ: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. С. 164-170. ISBN 978-966-02-7138-8.