Дослідження співробітників бібліотеки НАН України – Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського – з історії книжкової культури

Ковальчук Галина

admin


PDF


У статті розглядаються деякі питання щодо відбору українських персоналій до довідника «Діячі академічної науки та їхній внесок у книжкову культуру». Пропонується список українських діячів до розгляду в цьому проекті, насамперед – колишніх співробітників академічної бібліотеки.

Ключові слова: книжкова культура, Академія наук, бібліотека АН (ВУАН, АН УРСР).

Література

 1. Васильев В. И., Ермолаева М. А., Бакун Д. Н., Николенко А. В. О критериях и деятелях книги и книжной культуры Академии наук XVIII–XIX вв. // Книжная культура: Опыт прошлого и проблемы современности: К 285-летию основания Академической типографии
 2. в России: Материалы V Международной науч. конф. (Москва, 24–26 октября 2012 г. – М., 2012. – Т. 1, ч. 1. – С. 89–95.
 3. Бакун Д. Н. Перспективы дальнейшего изучения биографики книжной культуры в свете международных контактов (Беларусь, Россия, Украина) // Берковские чтения – 2013.
 4. Книжная культура в контексте международных контактов: Материалы Международной научной конференции (Минск, 16–17 мая 2013 г.). – Минск : ЦНБ НАН Беларуси; М.: ФГБУ науки НИЦ «Наука» РАН, 2013. – С. 29–39.
 5. Васильев В. И., Ермолаева М. А., Бакун Д. Н. Актуализация научного наследия деятелей академической науки в контексте изучения книжной культуры: к постановке проблемы. –Там же, с. 66–73.
 6. Васильев В. И., Ермолаева М. А. Деятели академической науки и их вклад в книжную культуру в контексте развития энциклопедических исследований: к постановке проблемы // Доповіді учасників Третьої міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» (Київ, 22–23 жовтня 2013 р.). – К., 2013. – С. 83–88.
 7. Бакун Д. Н. «Деятели академической науки и их вклад в книжную культуру»: проблемы отбора персоналий и библиографической информации. – Там же, с. 89–103.
 8. Каганов І. Культура української книги // Критика. – 1928. – № 2. – С. 100–115.
 9. Архів НБУВ, оп.1, од. Зб. 76, арк. 4–6.
 10. Архів НБУВ, оп.1, од. 50.
 11. Архів НБУВ, оп. 1, од. зб. 65, арк. 13; од. зб. 76 арк. 4–6 та ін.
 12. Маслов С. І. Етюди з історії стародруків, І–VIII. – К., 1926. – С. 10.
 13. Маслов С. І. Всенародна бібліотека України та стародруки // Бібліотечний збірник. – К., 1927. – С. 74.
 14. Іванушкін В. Проблема читачівства та її вивчення. – К., 1926. – С. 9.
Ковальчук Г. Дослідження співробітників бібліотеки НАН України – Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського – з історії книжкової культури // Українська енциклопедистика. Матеріали III Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка. Київ: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. С. 253-260. ISBN 978-966-02-7138-8.