Біобібліографічний довідник «Краєзнавці Одещини»: до питання створення

Саєнко Людмила

admin


PDFАнотація

У дослідженні представлено проект створення біобібліографічного довідника «Краєзнавці Одещини». Проаналізовано внесок сучасних краєзнавців Одещини у розбудову та історичне життя краю.

Ключові слова: довідник, біобібліографія, краєзнавство, край, Одещина.


Література

Історичне краєзнавство в Україні у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.: доробок і тенденції розвитку // Голубко В., Качараба С., Середяк А. Історичне крає­знавство. Ч. 1. Л.: ЛНУ імені Івана Франка, 2005. 130 с.

Круль В. П. Краєзнавство: історична географія. Чернівці, 1999. С. 3; Жупанський Я., Круль В. Про об’єкт і предмет вивчення національного краєзнавства // Крає­знавство. 1994. №1–2. С. 3–6.

Майстровой Я. Я. История Одессы в названиях улиц: топонимический справочник. Одесса: ПЛАСКЕ, 2012. 436 с.

Научная элита Одещины: Биогр. энцикл. Одеса: ПУБІ «Європа-Центр», 2005. 341 с.
Общество независимых художников в Одессе: биобиблиографический справочник / Сост. О. М. Барковская. Одесса: ОННБ им. М. Горького, 2012. 215 с.

Спортивная слава Одесщины: Энциклоп.-биограф. справ. Кн. 1 / Авт.-сост. А. Г. Богатыренко, С. Г. Богатыренко Одесса: СПД Богатыренко А. Г., 2006. 304 с.

Тронько П. Краєзнавство України: здобутки і проблеми: до III з’їзду Всеукраїнської спілки краєзнавців). К., 2003. 125 с.

Тронько П. Т. Національне краєзнавство незалежної України: досвід та перспективи // Краєзнавство. 2006. № 1–4. С. 7–11.


Саєнко Л. Біобібліографічний довідник «Краєзнавці Одещини»: до питання створення // Українська енциклопедистика. Регіональний аспект: Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка. Київ: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. С. 86–92. ISBN 978-966-02-8446-3.