Академічна «Українська музична енциклопедія» як резонатор провідних тенденцій розвитку і якісних змін в українській музикознавчій науці межі хх–ххi ст.

Немкович Олена

admin


PDF


Статтю присвячено осмисленню багатотомної академічної «Української музичної енциклопедії» з погляду відображення в ній стану й рівня розвитку української музикознавчої науки межі ХХ–ХХI ст. Виявляється специфіка перетворення її провідних закономірностей у процесі вирішення практичних та науково-теоретичних проблем створення цього видання.

Ключові слова: українська музична енциклопедія, енциклопедистика, українська музикознавча наука, музична україністика, національна музична культура.

Література

  1. Українська музична енциклопедія. – К., 2006. – Т. 1. – С. 2.
  2. Немкович О. Українське музикознавство ХХ століття як система наукових дисциплін. – К., 2006.
Немкович О. Академічна «Українська музична енциклопедія» як резонатор провідних тенденцій розвитку і якісних змін в українській музикознавчій науці межі хх–ххi ст. // Українська енциклопедистика. Матеріали III Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка. Київ: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. С. 106-115. ISBN 978-966-02-7138-8.