Адміністративні одиниці України в «Енциклопедії сучасної України»

Шушківський Анатолій

admin


PDF


У доповіді розкрито принципи розміщення в ЕСУ статей про адміністративні одиниці України та інших держав, згадано основних авторів з цієї тематики. Проведено аналіз критеріїв подання відповідних статей в українських загальних енциклопедіях, які передували ЕСУ.

Ключові слова: енциклопедія, адміністративна одиниця, село, селище міського типу, містечко, місто, район, область, райцентр.

Література

  1. Енциклопедія Сучасної України. Т. 1–13. – К., 2001–2013.
  2. Железняк М. «Енциклопедія сучасної України»: історія, сучасний стан та перспективи // Енциклопедичний вісник України. – 2009. – Число 1. – С. 5–13.
  3.  Железняк М. Історія енциклопедичної справи в Україні // Україна дипломатична. – Вип. Х.– К., 2009. – С. 1077 – 1081.
  4. Енциклопедія Українознавства: Словникова частина: У 11 т. Репринтне відтворення видання 1955–1995. – Л., 1993–2003.
  5. Encyclopedia of Ukraine. Vol. 1–5. – Toronto; Bu—alo; London, 1984–1993.
  6. Українська Загальна Енцикльопедія: У 3 т. – Л.; Станиславів; Коломия, 1930–35.
  7. Українська Радянська Енциклопедія: У 17 т. – К., 1959–65.
  8. Українська Радянська Енциклопедія: Видання друге: У 12 т. – К., 1977–85.
Шушківський А. Адміністративні одиниці України в «Енциклопедії сучасної України» // Українська енциклопедистика. Матеріали III Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка. Київ: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. С. 201-204. ISBN 978-966-02-7138-8.